Siopa Leabhar

Caith súil ar an stór foilsiúchán againn sa siopa leabhar ar line.

Fógraí
Logáil Isteach SíntiúsóraCnuasach Comhar 1982-2012

Click here
Féach clúdach

Aisling Ní Dhonnchadha agus Regina Uí Chollatáin

Rogha atá sa chnuasach seo de aistí ailt agus agallaimh a foilsíodh san iris Comhar sna blianta 1982 – 2012. Tá léargas le fáil iontu ar ar an saghas plé agus díospóireachta a bhí ar siúl i gcolúin agus ina aistí na hirisí sna blianta sin ó thaobh smaointeoireacht, scríbhneoireachta agus léirmheastóireachta de. Sa réamhrá fíorspéisiúil atá scríofa ag an bheirt roghnóirí, tugtar cúlra na n-alt agus cuirtear iad i gcomhthéacs a linn.

Ba mhór an áis an leabhar seo d’aon duine atá ag déanamh staidéir ar iriseoireacht agus litríocht na Gaeilge.

ISBN: 978-0-9927313-1-1

Praghas : €15
Foras na Gaeilge